Marina Fransen

Directeur Bureau C&C


Bureau C&C is een landelijk werkend bureau dat werkt met gespecialiseerde coaches en arbeidsdeskundigen. Sommigen van ons zijn ervaringsdeskundigen en weten wat en hoe het is om kanker te hebben (gehad). Er is altijd een luisterend oor en we verliezen het menselijk aspect nooit uit het oog, ook al hebben ook wij te maken met diezelfde wet- en regelgeving omtrent verzuim en re-integratie. Het is een richtlijn van waaruit gewerkt kan worden, meer is het wat mij betreft niet.

Wet Verbetering Poortwachter – een verhaal uit de praktijk

“Tanja is teamleider en heeft 7 jaar geleden kanker gehad. Ruim een jaar geleden heeft zij zich vanwege gezondheidsklachten ziek gemeld voor haar werk. Zij is door haar werkgever bij ons aangemeld voor een re-integratie 2e spoortraject. Als ik de deur voor haar opendoe zie ik een leuke vlotte vrouw die mij een stevige hand geeft en zich voorstelt. We lopen naar binnen en na een kort kennismakingsgesprek vraag ik haar om haar verhaal te doen. Al vrij snel merk ik dat Tanja zich krampachtig groot probeert te houden terwijl zij vertelt hoe zij de afgelopen maanden heeft ervaren. Als ik haar vertel wat ik denk te zien, breekt zij. Om een lang verhaal kort te maken: Van de kordate en sterke vrouw die zij ooit was, is niet veel meer over. Zij weet zich geen raad meer omdat iedereen iets van haar wil en zij dit niet kan waarmaken. Mijn conclusie is dat deze vrouw eerst en vooral behoefte heeft aan een begeleidingstraject waarin wij gaan werken aan onderwerpen als acceptatie, grenzen stellen en zelfvertrouwen en dat pas daarna gewerkt kan gaan worden aan re-integratie 2e spoor. Werkgever, bedrijfsarts en Tanja zelf zijn het hiermee eens en zo gaan wij aan de slag.

We schakelen een Baco (bedrijfsarts consulent oncologie) in

Werkgever vraagt voor de zekerheid een deskundigenoordeel aan bij het UWV, die concludeert dat de klachten van werknemer medische niet objectiveerbaar zijn en geeft de bedrijfsarts opdracht om de belastbaarheid op te gaan bouwen. De bedrijfsarts gaat daarin mee, wetende dat dit averechts werkt voor het herstel van werknemer. Ik stel voor om een in oncologie gespecialiseerde bedrijfsarts in te schakelen. Hiermee wordt akkoord gegaan. Na een uitgebreid dossieronderzoek en een intensief gesprek geeft deze bedrijfsarts in zijn rapportage duidelijk weer dat de klachten die Tanja ervaart wel degelijk medisch objectiveerbaar zijn. Voor werkgever en werknemer komt het rapport echter net te laat. De WIA keuring is ingepland en de verzekeringsarts stelt zich rigide op. Uit het gesprek maken wij op dat het rapport van de in oncologie gespecialiseerde bedrijfsarts niet gelezen is en dat de arts zich conformeert naar het advies dat zijn collega’s eerder gegeven hebben. Mevrouw kan werken, de eigen bedrijfsarts heeft het werk niet goed gedaan en de werkgever krijgt een loonsanctie.

Hoe anders kan het lopen als er wel geluisterd wordt?

Wij zijn het niet eens met deze beslissing en Tanja wordt aangemeld voor een intensief belastbaarheidsonderzoek. De resultaten liegen er niet om en bevestigen wat ik maanden geleden ook al geconstateerd had: Het is ernstig gesteld met werknemer en van werken kan geen sprake zijn. Deze nieuwe feiten worden naar het UWV gestuurd en eindelijk is daar dan het verlossende woord: Mevrouw is (voorlopig) volledig afgekeurd en krijgt de tijd om te gaan werken aan haar herstel. Tanja heeft haar rust, zij is weer strijdbaar en vol zelfvertrouwen maar heeft inmiddels geen baan meer. Hoe anders had dit kunnen lopen als er naar haar geluisterd was, als zij serieus genomen was en als er veel sneller adequate stappen ondernomen waren?”


Hoe ga je aan het werk als je nog herstellende bent?


Wet en regelgeving omtrent verzuim en re-integratie. Het is vaak het laatste waar jij als werknemer je druk over wilt maken, maar de regelgeving is strak en dient opgevolgd te worden. Bovendien wil je ook wel weer graag aan het werk. Maar hoe doe je dat terwijl je nog herstellende bent van kanker? Of als je last hebt van de late gevolgen van kanker?


In onze rondetafelsessies geven wij jou de ruimte om je vragen te stellen over jouw re-integratieproces. We denken met je mee over wat jij als mens nodig hebt om gehoord en gezien te worden in dit wettelijke en zakelijke proces.


Kijk voor meer informatie op www.borstkankersymposium.nl

Zie ik je op 6 oktober?