5 edities Borstkankersymposium


2015 - 2019

Sabine Wernars en Saskia Koopmans: Hopen dat wij jou ook mogen ontmoeten op zaterdag 5 oktober a.s.

Op 5 oktober 2019 organiseert Stichting ‘Jij Speelt de Hoofdrol’ voor de vijfde keer het Borstkankersymposium. Het thema van het symposium dat plaatsvindt op Landgoed Zonheuvel in Doorn, luidt: ‘Stap in de nieuwe wereld’. Tijdens het symposium worden in plenaire- en rondetafelsessies en workshops allerlei relevante onderwerpen en vragen behandeld zoals onder andere: hoe zie jij de mensen in je omgeving als je borstkanker hebt (gehad), hoe zien ze jou en wat is de taak van de arts en andere specialisten? Initiatiefnemers Sabine Wernars (ex-borstkanker patiënt) en haar zus Saskia Koopmans vertellen over het symposium en over andere initiatieven.

Bezoekers spelen de hoofdrol

“Het borstkankersymposium wordt georganiseerd door patiënten voor patiënten. Bij elk mogelijk onderwerp vragen we ons af, wat heeft de patiënt hier aan? Tijdens het symposium staat de bezoeker centraal. Alle vragen worden beantwoord, desnoods in de pauze. Lotgenotencontact speelt een belangrijke rol. Bezoekers gaan met elkaar in gesprek en dragen op die manier kennis over. Daarnaast moet de bezoeker van het symposium de dag ervaren als een warm bad: zij spelen die dag de hoofdrol!”


Informatie is praktisch en direct toepasbaar

“We horen van bezoekers terug dat de informatie die ze krijgen tijdens onze symposia heel praktisch is. Dat komt onder andere door de onderwerpkeuze zoals bijvoorbeeld Late gevolgen van kanker. Maar er zijn ook workshops over Kanker in het gezin, angst voor kanker, bewegen enz. Verder hebben we dit jaar een primeur: een hele middag speciaal voor partners.”


Patiënten gaan beter voorbereid gesprekken met instanties aan

“We besteden veel aandacht aan Kanker en Arbeid. Dat komt doordat Sabine haar baan kwijtraakte toen ze kanker kreeg. Dat was op enig moment bijna zelfs nog erger dan de kanker zelf. Mede vanuit die ervaring wil de stichting kennis over verzuim en herstel bij de patiënt vergroten zodat zij zelf de regie kunnen behouden en beter voorbereid het gesprek met verschillende instanties kunnen aangaan. Een van de workshops wordt gegeven door een BACO, een bedrijfsarts met een extra opleiding oncologie. Verder hebben we ervaringsdeskundigen en re-integratiebureaus die vertellen wat er allemaal wel en niet kan.”


Sprekers en onderwerpen divers

“De sprekers op het symposium zijn divers: fysiotherapeuten, huidtherapeuten, oncologen, radiologen, noem maar op. Ons netwerk groeit per jaar en dat zorgt voor steeds meer nieuwe sprekers die zichzelf inmiddels ook aanmelden. Een aantal onderwerpen - vermoeidheid, cognitieve problemen, oedeem, behandelingen, enz - komt steeds terug, omdat er elk jaar nieuwe deelnemers zijn en omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Verder spelen we in op de vragen die de Borstkankerverenging krijgt. Soms horen we iemand zeggen: “ik hoor eigenlijk nooit iets over…? Dat is voor ons dan soms weer aanleiding om een onderwerp op te nemen in het programma.”

Foto: Borstkankersymposium 2018

Positieve reacties op symposium

De reacties op de symposia zijn goed, dat weten we uit onze jaarlijkse enquête, waaruit blijkt dat bezoekers ons een 8 tot een 8,4 geven. Mensen blijken het op prijs te stellen dat er ruimte is voor contact met sprekers en lotgenoten. Ook de verzorging tijdens de dag hebben we goed geregeld. We zorgen dat de deelnemers kunnen worden opgehaald van het station en als ze te moe zijn hebben we een kamer waar ze zich even kunnen terugtrekken. Bij alles wat we doen vragen we ons steeds af, hoe was het toen ik zelf behandeld werd. Wat had ik toen nodig? We doen daar echt ons best voor. Overigens wordt er inmiddels meer gedaan. Er zijn nieuwsbrieven en een online magazine dat elk kwartaal uitkomt met mooie inhoudelijke artikelen en interviews met patiënten. Ook rondom Kanker en Werk zijn en worden verschillende initiatieven ontplooid.”


Kanker en werk

“Sinds dit jaar hebben we een facebookgroep Kanker en Werk. Het mooie aan deze groep is dat experts meelezen. Zij kunnen adviezen zo nodig aanvullen en kunnen vragen beantwoorden. Verder gaan we een pilot “Lunchen aan je toekomst” starten voor werknemers met kanker die straks weer willen re-integreren. We willen ze daar zo goed mogelijk bij helpen en ze de informatie geven die onontbeerlijk is voor een goede terugkeer naar het werk.

Tijdens de lunch kunnen deelnemers een aantal workshops over kanker en werk volgen. Lunchen aan je toekomst wordt georganiseerd in samenspraak met ziekenhuizen en inloophuizen. Vorig jaar zijn we ook vanuit onze eigen Stichting samen met de groep Kanker en Werk gestart als initiator van de Nationale Kanker en Werk Dag.”


Genezing

“Het organiseren van de symposia en het vormgeven van alle andere activiteiten is dankbaar werk. Maar het is ook interessant omdat de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, zorg, behandelingen en automatisering heel snel gaan. Daardoor kunnen we in ons programma ieder jaar weer andere accenten leggen. Door de grote rol van de mantelzorgers in onze samenleving en de impact van kanker op partners en het gezin hebben we daar dit jaar in ons programma ook meer aandacht voor. Ieder jaar proberen we weer te verbeteren en ons zoveel als mogelijk te verplaatsen in de behoeften en verlangens van onze bezoekers.


Wat we hopen? Dat de behandeling tegen borstkanker uiteindelijk voor elke patiënt leidt tot genezing!”

Help ons en deel onze berichten