Europees Lobulair Borstkanker Consortium

Rechts op de foto: Daan Visser

Meer begrip en betere diagnose en behandeling van Invasief Lobulair Carcinoom (ILC), dat is waar we voor gaan!

Eind 2018 is het Europees Lobulair Borstkanker Consortium (ELBCC) opgericht. Dr. Patrick Derksen is de initiatiefnemer van dit consortium. Onze samenwerking is gestart om invasief lobulair borstkanker (ILC) meer aandacht te geven. Dit is hard nodig, omdat ILC er anders uitziet, zich niet gedraagt als andere borstkankers en er nog steeds geen eenduidige diagnose en specifieke behandelingen voor zijn. Patrick als wetenschapper (UMC Utrecht/ Derksenlab) en Rian Terveer-Couperus vanuit Patient Advocacy (Borstkankervereniging Nederland), hebben nu als gezamenlijk doel om voor ILC patiënten betere diagnose en behandelprotocollen op te stellen.


Hierdoor zullen de overlevingskansen en kwaliteit van leven worden verhoogd.


Met het oprichten van het ELBCC is een groot Europees lobulair borstkanker consortium ontstaan. Dit vormt een betere wetenschappelijke basis voor het begrijpen en bestrijden van Invasief Lobulair Carcinoom (ILC).

De deelnemers omvatten clinici, wetenschappers en data experts.


Dit alles om een betere "flow" te creëren in het vertalen van fundamentele en preklinische bevindingen naar de patiënt toe. En daar is Rian als belangenbehartiger van borstkankerpatiënten super blij mee!

Foto rechts: Patrick Derksen en Rian Terveer-Couperus

ILC is dus niet een borstkanker sub-type, maar een borstkankersoort op zich. Samen met diffuus maagkanker en plasmacytoid blaaskanker is ILC een kwaadaardige ziekte die veroorzaakt wordt door verlies van het celbindings molecuul E-cadherine. Dat ILC een bijzonder ziektebeeld is, wordt ondersteund door genetica, biochemie en klinische presentatie. Onderzoek door ELBCC laboratoria laat eenduidig zien dat ILC als apart ziektebeeld zou moeten worden erkend en dus behandelingen op maat verdient.

Dit leeft ook onder de consortiumleden, wat leidt tot een ongeëvenaarde 'team-spirit' en een goed te stroomlijnen logistiek voor onderzoek en toekomstige behandeling. Een belangrijk onderdeel moet worden gevormd door de ILC Patient Advocates. Rian gaat op Europees niveau samenwerken om de rol binnen het ELBCC op te pakken om bij te dragen aan het beter begrijpen en behandelen van ILC.Van Links naar rechts, Max Rätze, Thijs Koorman en RianTerveer-Couperus

“Discovery Science, Translational Goals, Clinical Impact”

www.elbcc.org/

www.derksenlab.org/

www.borstkanker.nl

@ELBCC #LBCA #LobMob #ILC

Auteur: Rian Terveer-Couperus