Onderzoek


Het i-WORC onderzoek onderzoekt de effectiviteit van een online cognitief revalidatieprogramma bij cognitieve klachten op het werk na kanker.

Cognitieve klachten op het werk na kanker?

Waarom dit onderzoek?

Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet gemakkelijk. Problemen met het geheugen of met concentreren kunnen ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent uw werk uit te voeren zoals u bent gewend. Deze problemen noemen we cognitieve klachten. Het is belangrijk de juiste ondersteuning te bieden aan kankerpatiënten die cognitieve klachten ervaren op het werk. Daarom onderzoekt het Antoni van Leeuwenhoek of een online cognitief revalidatieprogramma patiënten met kanker kan helpen bij het omgaan met cognitieve klachten op de werkvloer. Dit onderzoek wordt gefinancierd door KWF kankerbestrijding.

Wanneer komt u in aanmerking voor deelname? U komt in aanmerking voor het onderzoek indien u:

1. Een diagnose kanker heeft (alle type tumoren, behalve hersentumoren);

2. Inmiddels weer, voor minimaal 8 uur per week, aan het werk bent;

3. Cognitieve klachten ervaart op uw werk (zoals geheugen- of concentratieproblemen);

4. Een of meerdere van onderstaande behandeling(en) hebt ondergaan: Chemotherapie, Immunotherapie, Hormoontherapie of Targeted therapie

5. De behandeling voor kanker minimaal een half jaar geleden hebt afgerond (met uitzondering van hormoontherapie).

6. De behandeling voor kanker maximaal drie jaar geleden hebt afgerond.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in? Aanvang van het onderzoek Bij aanvang van het onderzoek zullen we uw cognitief functioneren in kaart brengen door middel van een online Neuro Psychologisch Onderzoek (NPO) en een online vragenlijst met betrekking tot uw cognitief functioneren. Intake sessie De resultaten van het NPO en de vragenlijst worden met u besproken met een cognitief therapeut (dit kan zijn: psycholoog, ergotherapeut of maatschappelijk werker). Dit vindt plaats via beeldbellen. Gedurende dit gesprek zullen er behandeldoelen gesteld worden, specifiek gericht op uw functioneren op werk, op basis van uw cognitieve klachten. Loting Er bestaan twee versies van het cognitief revalidatieprogramma, namelijk een basisversie en een uitgebreide versie. Voor beide versies geldt dat de modules worden afgerond in een periode van maximaal 12 weken. Na afloop van de intake sessie wordt u door middel van loting in een van de drie onderzoeksgroepen ingedeeld, namelijk: een groep die de basisversie toegewezen krijgt, een groep die de uitgebreide versie toegewezen krijgt en een groep die op een wachtlijst komt. Indien u in de wachtlijstgroep terecht komt, krijgt u na afloop van het onderzoek (na 26 weken) alsnog toegang tot de basisversie van het online cognitief revalidatieprogramma. Meetmomenten Voor alle drie de groepen geldt dat u bij aanvang van het onderzoek, na 12 weken en na 26 weken gevraagd wordt een online vragenlijst in te vullen en een online NPO te maken. In de vragenlijst zal onder andere gevraagd worden naar uw cognitieve klachten, uw functioneren op werk en uw kwaliteit van leven. Daarnaast vindt er op het tweede en derde meetmoment een telefonische evaluatiesessie plaats met uw therapeut.

Online cognitief revalidatie programma

Wat houdt het online cognitief revalidatie programma in?

Er bestaan twee versies van het online cognitief revalidatie programma, namelijk een basisversie en een uitgebreide versie. Hier vindt u meer informatie over de twee versies.

Versie 1 Basis online cognitief revalidatie programma Het programma bestaat uit vier modules die u via het internet worden aangeboden. U doorloopt het programma zelfstandig zonder begeleiding van een therapeut. In de modules komen de volgende onderdelen aan bod: 1. informatie over cognitieve klachten; 2. vergroten van inzicht in uw cognitieve klachten; 3. veranderen van niet helpende gedachten; 4. ondersteunende gedragsstrategieën met betrekking tot vermoeidheidsklachten; 5. communiceren op de werkvloer over cognitieve klachten.

Versie 2

Uitgebreid online cognitief revalidatieprogramma Het programma bestaat uit vier tot acht modules die u via het internet worden aangeboden. U doorloopt het programma met online begeleiding van een therapeut. In de modules komen de volgende onderdelen aan bod: 1. informatie over cognitieve klachten; 2. vergroten van inzicht in uw cognitieve klachten; 3. veranderen van niet helpende gedachten; 4. ondersteunende gedragsstrategieën met betrekking tot vermoeidheidsklachten; 5. communiceren op de werkvloer over cognitieve klachten; 6. ondersteunende gedragsstrategieën met betrekking tot cognitieve functies.

Het is de bedoeling dat u wekelijks (in een periode van 6-12 weken) via het internet inlogt in het cognitief revalidatie programma. Per module zal u gemiddeld 60 minuten nodig hebben om het programma door te lopen en de informatie te lezen. De online modules kunnen op een plek en tijdstip naar keuze gedaan worden.

“Het lukt mij niet om vergaderingen te volgen”

Interesse in deelname Heeft u interesse in deelname? Klik hier om uw gegevens achter te laten.

Indien u aangeeft geïnteresseerd te zijn, zal een medewerker van het i-WORC onderzoeksteam telefonisch contact met u opnemen en u aanvullende informatie geven. Daarnaast zal de medewerker u een aantal vragen stellen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan het i-WORC onderzoek, bijvoorbeeld over eventuele cognitieve klachten en uw huidige werksituatie. Pas na dit telefoongesprek beslist u of u echt mee wilt doen.

Email: i-WORC@nki.nl Tel: 020 - 512 6053

Cognitieve klachten op het werk na kanker?

Het Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt of een online cognitief revalidatieprogramma patiënten met kanker kan helpen bij het omgaan met cognitieve klachten op de werkvloer. Onderzoeksteam Prof. dr. Sanne Schagen, klinisch neuropsycholoog Dr. Saskia Duijts, senior onderzoeker psychosociale oncologie Drs. Kete Klaver, neuropsycholoog (foto) Drs. Maryse Luijendijk, neuropsycholoog