Nieuws

In deze nieuwe rubriek vind je voortaan nieuws van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol en andere organisaties die je niet mag missen.

Word jij de nieuwe collega-bestuurder/secretaris van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol?

Vacature

Wij zijn een onafhankelijke stichting die (ex)patiënten voorop stelt. Vandaar ook onze naam. De (ex)patïent staat in de hoofdrol. Wij hebben de anbi status en werken met 5 bestuursleden, een voorzitter, penningmeester en secretaris en twee leden. Daarnaast hebben wij een Raad van Toezicht bestaande uit 2 leden. Wie zijn wij? Je kunt onze profielen vinden op onze website. Voor verdere info kijk op de websites van onze stichting en het Borstkankersymposium.

Wij vergaderen ca. 7 keer per jaar met en zonder onze Raad van Toezicht. Momenteel gebeurt dit online. We organiseren jaarlijks het Borstkankersymposium. Op ons YouTube kanaal is hier veel over terug te vinden. Daarnaast organiseren wij regelmatig webinars o.a. over kanker en werk maar ook over andere belangrijke onderwerpen.

Wij zoeken een teamspeler, een vrouw/man die betrokken is bij het thema Borstkanker en die tijd en energie heeft om ons aan te vullen en te ondersteunen in:

  1. Maken en uitwerken van verslagen van (veelal online) vergaderingen.
  2. Meedenken over de invulling van het symposium en de workshops.
  3. Het organiseren van het jaarlijkse symposium en workshops/webinars.
  4. Het schrijven of anderszins een bijdrage wil leveren aan ons digitale magazine dat 4 keer per jaar verschijnt.

We zijn een klein team dat openstaat voor nieuwe ideeën maar ook eigenwijs is in welke lijn we willen volgen en met de nodige ervaring. We willen ieder jaar graag vernieuwen en gaan mee in de tijd van nieuwe technologieën en methodes om met onze doelgroep te communiceren.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op en we vertellen je er graag meer over of schrijf een korte brief met CV naar: Sabine Wernars, mail: swernars@ijspeeltdehoofdrol.nl en Saskia Koopmans, mail: skoopmans@jijspeeltdehoofdrol.nl

Bestel hier je brochures en posters

Wilt u ons helpen met het verspreiden van de brochures en posters voor het achtste Borstkankersymposium op 15 oktober 2022? Komt u bij een inloophuis, een mammapoli of een multicultureel centrum?

Door gebruik te maken van dit formulier kunt u gratis exemplaren bestellen. Wij sturen ze dan binnenkort graag naar u toe.

Overzichtskaart werk en kanker

Onze Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft in de ontwikkelfase meegedacht met de Overzichtskaart werk en kanker. Voor iedereen de moeite waard om eens te bekijken.

Op de Nationale Kanker en Werkdag is de Overzichtskaart werk en kanker gepresenteerd. Deze kaart geeft antwoord op belangrijke vragen rondom kanker en werk, uitgesplitst naar ziektefase.

Op de kaart staan vragen als: Wie kan me ondersteunen bij blijven werken tijdens mijn behandeling? Hoe communiceer ik met mijn werkomgeving over mijn ziekte? Wat zijn mijn rechten en plichten rond verzuim en re-integratie? Betrouwbare antwoorden vinden op deze en andere vragen kan een flinke zoektocht zijn in een woud van online informatie. De Overzichtskaart helpt hierbij.

De kaart is een initiatief van de Groep Werk & Kanker, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en AbbVie, in samenwerking met De Argumentenfabriek. Elf deskundigen hebben tijdens vier denksessies de belangrijkste vragen over werk en kanker per ziektefase in kaart gebracht, bondige antwoorden geformuleerd, en betrouwbare bronnen voor meer informatie verzameld.

De Overzichtskaart werk en kanker is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kanker & Werk. Patiënten kunnen deze kaart gebruiken vanaf de diagnose kanker tot en met de re-integratie. De kaart is gemaakt voor werknemers, ondernemers en zzp'ers, en mensen met een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering. Zorgverleners kunnen de kaart in de spreekkamer gebruiken om patiënten te ondersteunen.