Onderzoek


Stand van zaken onderzoek ‘Werk na kanker’

“Klachten of gezondheidsproblemen kunnen invloed hebben op de manier van werken; daardoor moet 24% soms en 8% vaak langzamer werken of het werk anders doen.”

Update van het onderzoek Werk na kanker, het onderzoek onder werkenden die 2 tot 10 jaar na de diagnose kanker zitten. 

Achtergrond

Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen. Dit onderzoek loopt nu ruim twee jaar.

Waarom dit Onderzoek

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er.

Kanker en kankerbehandeling blijven vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem, gewichtsproblemen en de angst voor de terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat mensen die kanker hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt.

Het promotieonderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken: vragenlijstonderzoek en interviews.

Stand van zaken vragenlijstonderzoek Voor het eerste deelonderzoek (dat in 2018 startte) vulden 750 werkenden de vragenlijst in. Deze vragenlijst werd online door middel van de computer, mobiele telefoon of tablet ingevuld. In 2019 vulden een kleine 500 deelnemers óók een tweede vragenlijst in. Deze deelnemers krijgen in de loop van de eerste helft van 2020 via e-mail het verzoek om voor een derde (en laatste) keer vragen te beantwoorden. Oók aan deze laatste vragenlijst doen velen weer mee. In het najaar van 2020 start de analyse van de antwoorden op alle vragenlijsten. Dus er zijn nog geen algehele resultaten, maar er vallen natuurlijk wél al wat dingen op.

Wat viel bijvoorbeeld op in de antwoorden op de vragen in de tweede vragenlijst?

Op de vraag hoe de deelnemers hun huidige werkvermogen vergelijken met hun werkvermogen net voor de kankerdiagnose, zijn de antwoorden als volgt:

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het overgrote deel van de deelnemers op dat moment een lager werkvermogen ervaart dan net voor de kankerdiagnose. In de analyses aan het eind van het onderzoek zal dit ook nog op andere manieren worden geanalyseerd.

Klachten of gezondheidsproblemen kunnen invloed hebben op de manier van werken; daardoor moet 24% soms en 8% vaak langzamer werken of het werk anders doen.

Naast diverse vormen van betaald werk, is ook gevraagd naar mantelzorg (4% van de deelnemers) en vrijwilligerswerk of onbetaald werk (8% van de deelnemers). Ook is gevraagd naar het gebruik van ondersteuning, coaching of begeleiding door de fysiotherapeut (28% van de deelnemers) of de huid- of oedeemtherapeut (20% van de deelnemers). Ruim driekwart heeft hier steun aan gehad.

Verder maakt 19% van de deelnemers gebruik van face-to-face contact met lotgenoten en 15% van online contact met lotgenoten. Deelnemers in vaste loondienst maken gebruik van ondersteuning, coaching of begeleiding door collega’s (54%) en/of de leidinggevende (43%) en van de zzp’ers is er bij 30% sprake van steun door andere zzp’ers.

Stand van zaken interviews Binnen het onderzoek ‘Werk na kanker’ worden meer onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Op dit moment worden interviews gehouden met diegenen waarmee werkenden 2 tot 10 jaar na de diagnose kanker te maken kunnen hebben. Het gaat daarbij om interviews met leidinggevenden en diverse professionals, zoals coaches, re-integratieconsulenten, bedrijfsartsen, bedrijfsartsconsulenten oncologie (BACO), arbeidsdeskundigen, oncologische fysiotherapeuten, vaktherapeuten, casemanagers, HR-managers en HR-medewerkers. Wat is hun beeld van de mogelijke late effecten van kanker en kankerbehandeling in relatie tot werk en het verband met werkvermogen? Ook gaat het over de ondersteuning die zij de groep werkenden na kanker (kunnen) bieden en de mogelijkheden die zij zien. Meer resultaten van het onderzoek zullen t.z.t. ook in het Jij Speelt de Hoofdrol Magazine worden gepubliceerd.

Ingrid G. Boelhouwer, Docent / onderzoeker Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam

Promotietraject ‘Werk na kanker’